Andre dyr og planter/cleanup crew

Fra Saltvandswiki.dk
Skift til: navigering, søgning

Cleanup crew

Ofte tales om et "cleanup crew", som de basale beboere i saltvandsakvarier. Disse dyr skal sørge for, at omsætte diverse affaldsstoffer og foder, som ikke bliver spist af fiskene.


Følgende arter og grupper vil passe glimrende under betegnelsen "cleanup crew" :

Cerithium sp. (den meget almindelige Cerith-snegl - [1])

Euplica sp. (Columbellid snegl - [2])

Nassarius sp. (Nassarius snegl - [3])

Astrea / turbo / lign (Turbosneglen - [4])


Ophiocoma sp., Ophioderma sp., Ophiomastix sp. og lign. (slangesøstjerner. Engelsk og amerikansk litteratur kalder dem oftest "Brittle stars").


Holothuria sp. (Søpølser - specielt H. edulis og H. atra)


Calcinus sp. (Eremitkrebs - [5])


Polycheat-gruppen (dækker over en stor gruppe orme - [6])