NO3

Fra Saltvandswiki.dk
Spring til navigation Spring til søgning

NO3 er nitrat.

Test

Der findes adskillige målesæt der kan teste for nitrat, bla. Salifert.

Tilsætning af nitrat

Normalt ønsker man ikke at tilsætte nitrat til akvariet, men visse organismer bruger faktisk nitrat, f.eks. muslinger, så teoretisk kan man godt forestille sig at tilføje nitrat. Nitrat kommer via nitrogenkredsløbet fra nitrit.

For høj nitrat

Nitrat kan fjernes på adskillige måder fra akvariet:

Reduktion via vandskifte

Kan være en rigtig god ide. Med et vandskifte man man reducere nitrat værdien væsentligt på ganske kort tid. Ulempen er primært de omkostninger der er forbundet med salt og vand.

Reduktion med et nitratfilter

Det gængse nitratfilter er et svovlfilter. Det fungere som en stor anaerob zone, altså vand uden ilt hvor der lever en bestemt slags bakterier som bruger nitraten.

Reduktion med makroalger

Visse makroalger optager nitrat og fosfat. F.eks. Caulerpa. Det kan derfor være ganske effektivt at have makroalger i et refugium. Ulempen ved metoden er at det kræver en sump da makroalgerne ikke er egnede til at være i akvariet og de kræver lys over sig.

Den rigtige metode

Den rigtige metode går ud at undgå nitrat. Nitrat er jo et produkt af nitrogenkredsløbet og får man nitrat betyder det at der er noget andet galt. Faktisk er det af fjerne nitrat jo ren symptonbehandling. Måske har man i virkeligheden for mange fisk, for få sten, en ringe skummer - eller måske bruges der hanevand med alt for meget nitrat fra starten.

Årsager til en pludselig forhøjet nitrat værdi

Følgende er nogle af de ting som kan sende nitraten i vejret:

  • Døde dyr
  • Beskide filtersvampe
  • Vandhane vand (I kbh bliver vandhane vandet blandet fra forskellige værker.. Ergo kan værdierne svinge alt efter hvilket værk der levere mest.
  • Snavs der over tid samler sig i og på stenene og i bundlaget (ofte pga "døde" zoner med for lidt cirkulation)
  • Overfodring
  • For dårlig afskumning