PH

Fra Saltvandswiki.dk
Spring til navigation Spring til søgning

pH (af pondus Hydrogenii "vægt(ning) af hydrogenioner") er en værdi, vi bruger til at beskrive surhedsgraden i saltvandet. Selvom den kemiske sammensætningen for vand er H2O, så deler noget af vandet sig i seperate ioner (2 x H2O bliver til OH- og H3O+) Hvis der er lige meget af de to ioner så har vandet en pH værdi på 7. Naturlig saltvand har en pH mellem 8.1 og 8.4. - Normalt vil der ikke ske noget ved at den er lidt lavere f.eks. 7.9

pH skalaen er logaritmisk, så en pH på 8 er 10 gange mere basisk en en pH på 7.

Fotosyntesen i akvariet får pH til at stige, fordi CO2 indholdet i vandet har en kraftig indvirkning på pH værdien. Så normalt er pH'en højst ved slutningen af lysperioden. Derfor er en af læsningen af pH-værdien kun gyldig sammen med et tidspunkt.

Test

Der findes adskillige målesæt der kan teste pH, bla. Salifert.

Tilsætning

pH tilsættes ikke, pH er en afledt værdi af andre parametre. Der findes forskellige metoder til at ændre pH

  1. Ved vandskift
  2. Ved ændring af KH
  3. Bedre udluftning

Tilsætning via vandskift

Er svært at styre. Forskellige salt typer opblandet til forskellige pH-værdier.

Ved ændring af KH

Der findes mange forskellige pulver løsninger - se KH

Bedre udluftning

En lidt for lav pH kan skyldes for meget CO2 i vandet, enten fordi den luft som trækkes ind via skummeren har et for højt indhold af CO2 eller fordi en Kalkreaktor leder CO2 ud i vandet.

For høj pH

En høj pH kan være en hjælp imod visse former for alger der ikke trives ved høj pH.