Aquarium Corals

Fra saltvandswiki.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Aquarium Corals – Selection, Husbandry and Natural History

Forfatter: Eric H. Borneman

ISBN: 6 81290 08747

Sprog: Engelsk

Anmeldt af: Søren Pedersen d. 1/11 2009 (pedersensoeren[snabela]gmail.com)

Aquariumcorals.jpg

Resumé

Bogen favner bredt om emnet akvariekoraller. Det bliver hurtigt tydeligt hvorfor Eric H. Borneman er af verdens førende koralspecialister, da hans viden spænder over de fleste aspekter af koraller.

Bogen starter ud med at beskrive hvad et rev er og hvordan det er opbygget. I gennemgangen beskrives de generelle typer rev man ser; Atoller, Barrier Reefs, Fringing og Patch reefs. Når man har været igennem hvordan revene er opstået og ser ud, tager Eric os med ind i en verden af biologi. Her beskriver han hvordan korallerne er opbygget og hvad der de forskellige arter til noget specielt. F.eks. forklarer han at ikke alle koraller kan bruge sollyset til noget, da de ingen symbiose har med alger.

Efter at have introduceret os til alle de videnskabelige fakta om hvordan koraller er skabt tager han fat om at beskrive korallerne i deres forskellige arter.

Efter at have beskrevet alle koraller, som er kendte i dag, tager Eric fat på at forklare hvordan man bør holde koraller. Han gennemgår her vandets kemi, pleje og håndtering og hvordan man kan vurdere korallers helbred.

Min vurdering af bogen

Bogen er super. Jeg har læst, læst og læst og intet sted har jeg fundet så mange fundamentale og essentielle oplysninger gjort tilgængelig på så god en måde. Bogen bør læses af alle der har til hensigt at starte et saltvandsakvarium op, uanset om man vil holde koraller eller ej.

Gennem hele bogen er der gode billeder som viser hvordan arterne ser ud, hvordan de er placeret i naturen. Derudover er der slutteligt billeder af de mest normale former for koralsygdom, hvilket er meget anvendeligt, skulle der opstå sygdom i ens eget akvarium. Jeg vil klart anbefale at man læser denne bog, og gemmer den på hylden nær sit akvarium!

Detaljeret gennemgang

Bogen har 12 kapitler, som jeg vil give en kort introduktion til.

1. Reef Worlds

I dette afsnit giver forfatteren en grundig introduktion til de rev-typer der findes, samt hvad der gør dem specielle hver for sig. Han går også lidt i dybden med korallernes evolution gennem den historie vi kender til.

2. Anatomy Lessons

Anatomilektionen består i en gennemgang af hvordan koraller er opbygget. Han gennemgår de forskellige dele af korallen; polypperne, det gastriske system og opbygning af koralskelettet.

3. Zooxanthellae

I dette afsnit gennemgår Eric hvordan zooxanthallaerne (red. alger) lever i symbiose med korallen. En oplysning som jeg f.eks. ikke var bekendt med, er at korallen opsamler algerne gennem deres polypper, men at de ikke bliver spist som andre ting der havner i polypperne. Han kommer også rundt om hvor for man nogle gange får koralblegning og hvad de mulige årsager kan være.

4. Foods & Feeding

Foods & Feeding handler selvsagt om hvad man skal fodre sine koraller med samt hvordan man skal fodre dem. For mig indeholdt det også en forklaring på hvorfor nogle koraller er svære at holde, da de ikke har alger til at skabe fotosyntese.

5. Secret Lives

I dette kapitel gennemgår han hvordan korallerne reproducerer og konkurrerer om pladsen på revet.

6. Taxonomy

En videnskabelig gennemgang af klassificeringen af korallerne. Hvis man har undret sig over hvordan og hvorfor korallerne er navngivet som de er, så er det her man skal kigge.

7. The Corals

Dette afsnit indeholder en kæmpe gennemgang af stort set alle de koraller vi kender til i vores akvarier. Her er bunker af viden om hvilke koraller man kan holde, og hvordan man holder dem. Afsnittet bør bruges som opslagsværk hver gang man købere n ny koral man ikke tidligere har holdt.

8. Husbandry

En introduktion til hvad der skal til for at holde koraller i et akvarium. Han har specielt fokus på lyset og flowets betydning for korallernes helbred. Han har endda inkluderet en tegning til en bølgemaskine der er simpel at lave.

9. Water Chemistry

Eric skiller vandets kemi ad i de forskellige bestanddele og giver en grundig gennemgang af deres betydning for akvariets helbred. Han giver også indsigt i hvordan man vedligeholder de forskellige parametre, så man får god og sund koralvækst.

10. Care & Handling

Der er flere som har fundet ud af at koraller kan brænde ganske voldsomt. I Care & Handling kommer Eric ind på hvilke overvejelser man skal rundt om, inden man placerer en given koral i sit akvarium.

11. Coral Health

En god gennemgang af de mest kende sygdomme som korallerne kan få. Der er gode billeder af hvordan sygdomstegnene kan ses, samt hvad man potentielt kan gøre ved det. Han kommer også ind på en del forskellige skadedyr, som ødelægger korallerne.

12. Conservation

I dette kapitel tager Eric fat i hvad vi skal gøre for at bibeholde vores koralrev som de bør være.