Balling

Fra saltvandswiki.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Balling metoden anvendes til tilsætning af kalk og sporestoffer i saltvandsvandsakvariet. Metoden blev opfundet af Hans-Werner Balling i tyskland i 1994 i tidsskriftet DATZ (Die Aquarien und Terrarien Zeitung) i en artikel Kalkwasser für das Riffaquarium. DATZ 08: 523-525

Balling er en billig metode der udnytter tre stabile vædsker med kalktilsætning.


Hvilke værdier stræber vi efter

 • Calcium: ca. 420 mg/l ved en karbonathårdhed på mellem 6-8 dkH
 • Magnesium: ca. 1350 mg/l

Hvad skal man bruge

 • 3 rene plasticdunke egnet til levnedsmidler på hver 5 liter( uden forurenende stoffer )
 • En digital vægt, der kan veje ned til 1 – 2 gram
 • Osmosevand som er helt afsaltet
 • Natriumhydrogencarbonat, Calciumchlorid-Dihydrat og natriumchloridfrit mineralsalt
 • Et saltudregningsprogram ( kan downloades her [1])
 • Sporelementer Her ex: Aqua-Elemente 1, 2 og 3:

Sådan begynder du

Begyndelsen: vandværdierne skal indstilles til de ideelle værdier:

 • Mål med et anerkendt kvalitetsmålesæt ( Salifert f.eks) Mg indholdet - Forhøj dette til indholdet svarer til 1350mg/liter
 • Mål dertil karbonathårdheden i vandet ( dkH)
 • Mål tilsvarende Calciumindholdet i vandet

Med udgangspunkt i saltudregningsprogrammet indføjes den målte Ca. værdi, nettovandmængden samt den ønskede Ca. værdi. 420 mg/l og tryk på beregn. Saltudregningsprogrammet har nu udregnet og dermed anvist, hvor meget salt af hver af de tre salte, der skal iblandes og over hvor lang tid. (for at undgå for store udsving)

 • Opløs de angivne saltmængder i osmosevand, hvert stof i hver sin spand.

Husk i første omgang kun at dosere i akvarievandet 70% af den foreslåede mængde/blanding/er over det foreslåede tidsrum efter følgende opskrift:

Om morgenen: natriumhydrogencarbonatopløsningen plus mineralsaltopløsningen

Om aftenen: Calciumchlorid – Dihydrat opløsningen.

NB: det er yderst vigtigt dagligt at kontrollere Calcium og karbonathårdheden ( Ca og dkH). I tilfælde af at dkH stiger op over de tilstræbte 8, standser man med at hælde natriumhydrtogencarbonat opløsningen i vandet og nøjes med de to andre

Så snart de ønskede værdier er nået, laves standardopløsningerne, og der påbegyndes en daglig dosering af de 3 opløsninger, som skal modsvare forbruget.

Sådan laves standardopløsningerne

 • Der skal til hver opløsning bruges 5 liter osmosevand – dertil de tre 5 litersdunke
 • I dunk 1 opløses 358g Calciumchlorid-Dihydrat
 • I dunk 2 opløses 420 g natriumhydrogencarbonat
 • I dunk 3 opløses 122 g natriumchloridfrit havsalt (mineralsalt)

Daglig dosering

Doser igen forskudt tidsmæssigt dagligt 10 – 30 ml pr 100 l akvarievand af hver af de 3 opløsninger Morgen: Natriumhydrogencarbonatopløsningen og natriumchlorid frit havsalt Aften: Calciumchlorid-Dihydrat Vær opmærksom på, at mængden kan variere meget afhængig af besætning – bliver værdierne for høje, skal der tilsættes mindre. Bliver værdierne for lave mere. Det er nu absolut nødvendigt at måle vandværdierne hver anden dag for at finde frem til det faktiske forbrug i akvariet Det lyder kompliceret at finde ud af akvariets behov, men efter ca. 2 uger har du fundet frem til den nøjagtige dosis.

Når du måler, skal du huske at vente en tid efter du har tilsat opløsningerne og teste med kvalitetstests

Når du har fundet den rette dosering, efter ca 14 dage, er det fuldt tilstrækkeligt at måle 1 gang om ugen

Hvorfor dosere med natriumchloridfrit havsalt

Ved Ballingmetoden bliver der, ved siden af Ca og hydrogencarbonationer også tilført chlorid- og natriumioner, som er regulært kogesalt. Da disse to ioner ikke forbruges i vandet ophobes de langsomt og en forskydning i ionbalancen, fx i form af et forhøjet saltindhold kan blive følgen. For at udligne denne situation, eller for at imødegå denne tendens tilsættes natriumchloridfrit havsalt.

Ved næste helst ugentlige vandskift kan/skal man bruge en mindre mængde af den havsalt, man har valgt at bruge efter følgende recept:

50 g natriumchlorid frit havsalt erstatter 167 g havsalt

Regneeksempel

Har du i løbet af en uge tilsat 3 liter af hver saltopløsning betyder det, at du har tilsat 122g natriumchloridfrit havsalt /5 =24,4 X 3 = 73,2 g. Da 50 g erstatter 167 g almindeligt havsalt, skal der altså tilsættes 167g plus 77g mindre havsalt = 244 g mindre. Men husk altid at måle efter med aerometer eller refractometer for at undgå fejlberegninger.

Sporelementer

Sammen med Balling kan man også tilsætte sporestoffer efter forbruge

Dertil kan Aqua-sporelementerne 1, 2 og 3 benyttes

 • opløs i den samme 5 liter beholder, der indeholder Calciumchlorid-Dihydratopløsningen 25 ml af element 1 og 2 – (25 ml af hver.)
 • Opløs 25 ml af element 3 i beholderen med Natriumhydrogencarbonaten
 • Derefter doseres som vanligt efter forbruget de afstemte mængder af de tre opløsninger. Samtidig tilføres de nødvendige sporstoffer

Opskrift på balling der indeholder magnesium

Denne opskrift Balling med magnesium kan benyttes til at tilsætte magnesium via balling.